לדף הבית קישור לתחנות- ביצת ארגמן, בקעות 10 לדוחות