#  
 
יציאה  
 
 
AKwinery - מערכת לניהול יקבים

תעשיית היין הישראלית ידעה תמורות והתפתחויות טכנולוגיות רבות במהלך השנים האחרונות. התעשייה ניצלה את הידע הישראלי בתחום מערכות מידע לצורך פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות המשמשות החל משלב גידול הענבים בכרם ועד לייצור ולמכירה.

AKOL, המתמחה בפיתוח מערכות מחשוב לענפי החקלאות והמזון, פיתחה במהלך השנים האחרונות בשיתוף ייננים מובילים את AKWinery - מערכת ממוחשבת לניהול היקב.

באמצעות AKWinery יכול הינן לשלוט בתהליכי יצור היין, זאת החל משלב גידול הענבים בכרם הכולל מעקב אחר החלקה והזן ותיעוד הטיפולים השונים, דרך ניהול תהליכי היצור על שלביו השונים, ביצוע מעקב אחר מלאים, מכלים וחביות וכלה במלאי בקבוקים מוגמר. בנוסף ניתן באמצעות המערכת לבצע תיעוד מלא של תהליכי היצור, הרכב היין, מלאים, מבנה עלויות ועוד.

מערכת AKWinery מאפשרת:
 • שליטה ובקרה בתהליך הגידול וניהול היצור.
 • מעקב אחר תפוקת הזנים השונים בחלקות.
 • מעקב אחר מועדי ההבשלה, ונתונים אגרו טכניים אחרים.
 • תכנון הנהלים ולוח זמני היצור.
 • ניהול בדיקות מעבדה.
 • מעקב אחר היסטורית יצור היין והרכבו.
 • קבלת התראות על חריגות.
 • ניהול ומעקב אחר המלאי.
 • הפקת דוחות וטבלאות אקסל.
המערכת משווקת בשתי גרסאות:
 • גרסת ERP ליקבים גדולים.
 • גרסת בוטיק ליקבים קטנים.
 
  Copyright © www.akol.co.il    tel: +972-8-6803711    fax: +972-8-6803712   elenam@akol.co.il